Duur schadeclaims

Comments Off

Hoe lang duurt het nou precies voordat een schadeclaim bij uw autoverzekeraar in behandeling wordt genomen en voordat hier uitsluitsel over wordt gegeven? Als u schade maakt wilt u natuurlijk graag weten wat voor gevolgen dit heeft, bijvoorbeeld voor uw no-claim korting. In dit artikel gaan we kort behandelen hoe lang het ongeveer duurt voordat een schadeclaim wordt behandeld en waar dit van afhankelijk is.

Tegenpartij

Waar schade wordt gemaakt zijn vanzelfsprekend altijd 2 partijen betrokken. Dit hoeft overigens niet altijd direct een persoon te zijn die de tegenpartij vormt, dit kan ook de gemeente zijn, omdat u bijvoorbeeld een paal uit de grond rijdt. De duur van een periode waarin de schadeclaim wordt behandeld is dus ook afhankelijk van uw tegenpartij. Over het algemeen zijn schades aan een andere auto het snelst opgelost. U heeft dan namelijk gewoon een persoon als tegenpartij en deze zal over het algemeen toch wel snel de schade indienen bij zijn of haar verzekeraar zodat het balletje gaat rollen.

Als uw tegenpartij echter bijvoorbeeld een gemeente is kan het best even duren voordat de schadeclaim wordt afgerond, aangezien een gemeente nooit zo vlot is met dit soort dingen.

In het geval van lichamelijk letsel kan het veel langer duren voordat een schadeclaim is afgerond. Dit heeft vanzelfsprekend alles te maken met het feit dat de precieze schade moeilijk vast te stellen is en dat dit wellicht pas na een aantal jaren kan gebeuren.

Comments are closed.