Fraude

Comments Off

Er wordt bij een WA verzekering van fraude gesproken als u een schade probeert te claimen die bewust is opgezet. We hoeven waarschijnlijk niet uit te leggen dat dit niet het slimste is om te doen, maar toch gebeurt het met regelmaat dat mensen geld bij hun verzekeraar los proberen te weken waar ze eigenlijk geen recht op hebben.

Procedure als een verzekeraar fraude vermoedt

Als een verzekeraar vermoedt dat er met uw claim iets niet helemaal in de haak is zullen zij een onderzoek starten naar de bron van de schade en of deze dus niet met opzet is veroorzaakt. Als een verzekeraar een onderzoek wil gaan starten zult u daar uw medewerking aan moeten verlenen, anders is de kans groot dat de verzekeraar sowieso niks uitkeert.

Als het onderzoek is voltooid zult u hier van de verzekeraar bericht over ontvangen met daarin de bevindingen over de schade die u heeft proberen te claimen.

Wie betaalt de kosten van het onderzoek?

De kosten van het onderzoek kunnen in geval van fraude op de verzekeringnemer worden verhaald. Indien blijkt dat bij de gemelde schade niet is gefraudeerd zal de verzekeraar de kosten voor het onderzoek voor eigen rekening nemen.

De gevolgen van frauderen en het uitbuiten van een WA verzekering kunnen erg vervelend zijn. De verzekeraar kan namelijk besluiten om aangifte te doen bij de politie en daarnaast bestaat de kans ook dat u uit uw verzekering wordt gezet. Er kan ook nog worden besloten om een melding van de fraude te maken bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem). Zo hebben andere partijen ook inzage in wat u heeft proberen te doen en dit kan nadelig zijn als u elders een WA verzekering wilt afsluiten.

Comments are closed.