Schade melden

Comments Off

U wilt een schade melden bij uw verzekeraar, maar wat is dan precies de procedure? Wat verwacht de verzekeraar dat u doet en welke verplichtingen heeft de verzekeraar ten opzichte van u?

De meeste verzekeraars behouden zich het recht voor om een schade te mogen vergoeden in natura. Als u aansprakelijk wordt gesteld voor schade door iemand zal er een procedure worden gestart om de schade te beoordelen en om te beoordelen in hoeverre u inderdaad aansprakelijk bent voor de schade.

Zelf hoeft u hier vaak niet veel aan te doen. Het onderzoek naar wie er aansprakelijk is en wie niet wordt gedaan door de verzekeringsmaatschappijen. Uw verzekeringsmaatschappij kan zonder uw goedkeuring beslissen hoe zij degene bij wie de schade is veroorzaakt schadeloos kan worden gesteld.

U hoeft natuurlijk niet altijd zelf degene te zijn die de schade heeft veroorzaakt. Als de schade op naam van uw kind komt zal u ook degene zijn die aansprakelijk wordt gesteld. Als er op wat voor manier dan ook schade wordt veroorzaakt door uw woning zult u daar ook aansprakelijk voor worden gesteld. Hiermee wordt het belang van een WA verzekering nogmaals onderstreept, want een schade kan uit alle hoeken komen en dus kan een WA verzekering een hoop extra kosten voorkomen.

Comments are closed.